Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
E. Selwyn Griffiths Cadeirydd Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Llywelyn Rhys Cyfetholedig Ymddiheuriadau
David Eastwood Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Absennol
Ian Roberts Cyfetholedig Absennol
Robert Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Chris Fisher Cyfetholedig Ymddiheuriadau