Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol Zoom

Cyswllt:    Einir Rh Davies
01286 679868
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Cadeirydd Disgwyliedig
Richard Medwyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Aelod Disgwyliedig
Menna Baines Aelod Disgwyliedig
Judith Mary Humphreys Aelod Disgwyliedig
E. Selwyn Griffiths Aelod Disgwyliedig
Dashu (Scott Smith) Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Disgwyl Enwebiad Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Awaiting Nomination Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Gwawr Maelor Williams Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Eirian Bradley Roberts Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Eurfryn Davies Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Miriam A. Amlyn Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Cathryn Davey Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Heledd Jones Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Disgwyl Enwebiad Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig
Edward Parri-Jones Cyfetholedig Disgwyliedig
Buddug Mair Hughes Swyddog Disgwyliedig
Rebekah Davie-Tettmar Public Disgwyliedig