Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
iaith@gwynedd.llyw.cymru Public Disgwyliedig
Rebeca Angharad Jones Aelod o Staff y Cyngor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Heledd Fflur Jones Aelod o Staff y Cyngor Yn bresennol
Dewi Jones Public Yn bresennol
Cynghorydd Richard Dew Is-Gadeirydd Mynychwyd
Cynghorydd John Griffith Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Kenneth Hughes Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod Disgwyliedig
Councillor J Arwel Roberts Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Richard O Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Cadeirydd Mynychwyd
Iestyn Tyne Swyddog Disgwyliedig
Elin Wynne Swyddog Disgwyliedig