Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Sioned Evans Parry Public Yn bresennol