Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gwenan Mai Roberts Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Mark Mortimer Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig
Steve Collings Aelod Ymddiheuriadau
Annwen Hughes Cadeirydd Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Jason Wayne Parry Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Individual Member Aelod Disgwyliedig
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
W. Gareth Roberts Aelod Absennol
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd