Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Yn Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Beca Brown Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Ymddiheuriadau
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Cadeirydd Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Angela Russell Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Peter Read Aelod Absennol
Vacant Seat - Individual Member Aelod Disgwyliedig
Manon Elwyn Hughes Swyddog Disgwyliedig
Sioned Mai Jones Secretary Yn bresennol
Vacant Seat - Independent Aelod Disgwyliedig
Sedd Wag / Vacant Seat Aelod Disgwyliedig