Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Annes Siôn
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig L. Siencyn Aelod Disgwyliedig
Dafydd Meurig Aelod Disgwyliedig
Craig ab Iago Aelod Disgwyliedig
Gareth Wyn Griffith Aelod Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys Aelod Disgwyliedig
Dilwyn Morgan Aelod Disgwyliedig
Gareth Thomas Aelod Disgwyliedig
Ioan Thomas Aelod Disgwyliedig
Catrin Wager Aelod Disgwyliedig
Cemlyn Rees Williams Aelod Disgwyliedig
Dafydd Gibbard Swyddog Disgwyliedig