Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Aled Ll. Evans Aelod Ymddiheuriadau
Steve Collings Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Absennol
Olaf Cai Larsen Is-Gadeirydd Mynychwyd
Beth Lawton Cadeirydd Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Absennol
Mair Rowlands Aelod Ymddiheuriadau
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Mike Stevens Aelod Mynychwyd
Colette Owen Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Manon Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Karen Vaughan Jones Cyfetholedig Absennol
Ruth Roe Cyfetholedig Mynychwyd
Dilwyn Elis Hughes Cyfetholedig Mynychwyd
Dylan Huw jones Cyfetholedig Absennol