Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gwenan Mai Roberts Aelod o Staff y Cyngor Yn bresennol
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig
Steve Collings Aelod Absennol
Annwen Hughes Cadeirydd Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Is-Gadeirydd Mynychwyd
Jason Wayne Parry Aelod Ymddiheuriadau
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Individual Member Aelod Disgwyliedig
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Disgwyliedig
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
W. Gareth Roberts Aelod Absennol
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd