Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Stephen W. Churchman Is-Gadeirydd Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Cadeirydd Ymddiheuriadau
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Aled Ll. Evans Gwestai Mynychwyd