Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Yvonne Thomas Public Yn bresennol
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Absennol
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Cadeirydd Ymddiheuriadau
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Sedd Wag - Annibynnol Unedig Gwynedd Aelod Disgwyliedig
Sion W. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Is-Gadeirydd Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Cabinet Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Sedd Wag - Plaid Cymru Aelod Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Bethan Adams Secretary Yn bresennol
Iwan G. Evans Swyddog Yn bresennol
Alan Hughes Public Yn bresennol