Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
iaith@gwynedd.llyw.cymru Public Disgwyliedig
Rebeca Angharad Jones Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Councillor Robin Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Heledd Fflur Jones Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Dewi Jones Public Disgwyliedig
Cynghorydd Richard Dew Cadeirydd Mynychwyd
Cynghorydd John Griffith Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Kenneth Hughes Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Councillor J Arwel Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Cynghorydd Richard O Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Ymddiheuriadau
John Pughe Roberts Aelod Absennol
Owain Williams Aelod Ymddiheuriadau
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Is-Gadeirydd Mynychwyd