Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Is-Gadeirydd Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Absennol
Aled Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Peredur Jenkins Cadeirydd Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Mynychwyd
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol