Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Virtual Meeting - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Hugh Evans Aelod Cabinet Disgwyliedig
Llinos Medi Huws Aelod Cabinet Disgwyliedig
Mark Pritchard Aelod Cabinet Disgwyliedig
Ian B. Roberts Aelod Cabinet Disgwyliedig
Dyfrig L. Siencyn Aelod Cabinet Disgwyliedig
Charlie McCoubrey Aelod Cabinet Disgwyliedig