Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Wyn Griffith Aelod Ymddiheuriadau
Dylan Fernley Aelod Disgwyliedig
Elin Walker Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Disgwyliedig
Gareth A Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Menna Baines Aelod Ymddiheuriadau
Steve Collings Aelod Disgwyliedig
R Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Huw Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Keith Jones Aelod Ymddiheuriadau
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Catrin Wager Aelod Disgwyliedig
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Ymddiheuriadau
Lowri Haf Evans Swyddog Disgwyliedig
Sioned Mai Jones Swyddog Yn bresennol
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd