Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Yn Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Beca Brown Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Absennol
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Ymddiheuriadau
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Cadeirydd Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Angela Russell Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Absennol
Sedd Wag - Aelod Unigol Aelod Disgwyliedig
Sioned Mai Jones Secretary Yn bresennol
Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd