Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Llywelyn Rhys Cyfetholedig Mynychwyd
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Absennol
Ian Roberts Cyfetholedig Absennol
Robert Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Clive Moore Cyfetholedig Ymddiheuriadau