Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Virtual Meeting - Teams

Cyswllt:    Ffion Bryn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Ioan Thomas Aelod Cabinet Disgwyliedig
Cemlyn Rees Williams Aelod Cabinet Disgwyliedig
Dylan Davies Aelod Disgwyliedig
Dylan Minnice Aelod Disgwyliedig
Arwyn Williams Cadeirydd Disgwyliedig
Iona Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Llion Williams Aelod Disgwyliedig
Clive Thomas Aelod Disgwyliedig
Godfrey Northam Aelod Disgwyliedig
Edward Bleddyn Jones Aelod Disgwyliedig
Gwilym Jones Aelod Disgwyliedig
Gwilym Eifion Roberts Aelod Disgwyliedig
Elfed Morgan Morris Aelod Disgwyliedig
Donna Roberts Aelod Disgwyliedig
Dafydd Gibbard Swyddog Disgwyliedig
Ffion Bryn Jones Secretary Disgwyliedig
Eleri Morgan Davies Aelod Disgwyliedig
Alan Wynn Jones Aelod Disgwyliedig
Gwenan Davies Jones Public Disgwyliedig
Richard Derwyn Jones Public Disgwyliedig
Menna Wynne Pugh Aelod Disgwyliedig
Neil Foden Aelod Disgwyliedig