Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
iaith@gwynedd.llyw.cymru Public Disgwyliedig
Rebeca Angharad Jones Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Councillor Robin Wyn Williams Aelod Disgwyliedig
Heledd Fflur Jones Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Dewi Jones Public Mynychwyd
Cynghorydd Richard Dew Cadeirydd Mynychwyd
Cynghorydd John Griffith Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Kenneth Hughes Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod Absennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod Absennol
Cynghorydd Richard O Jones Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Ymddiheuriadau
John Pughe Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Is-Gadeirydd Mynychwyd