Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Sian Pugh Swyddog Disgwyliedig
Caren Rees Jones Swyddog Yn bresennol
Elwyn Jones ex-Officio Ymddiheuriadau
Yvonne Thomas Gwestai Yn bresennol
Simon Monkhouse Gwestai Disgwyliedig
Sioned Owen Gwestai Disgwyliedig
Aled Ll. Evans Aelod Ymddiheuriadau
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Cadeirydd Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Gwynedd United Independents Aelod Disgwyliedig
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Is-Gadeirydd Absennol
Ioan Thomas Aelod Cabinet Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Ymddiheuriadau
Vacant Seat - Plaid Cymru Aelod Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Heledd Thomas Swyddog Disgwyliedig
Vacant Seat - Independent Public Disgwyliedig
Bethan Adams Secretary Yn bresennol
Morwena Edwards Swyddog Yn bresennol
Dewi Wyn Jones Swyddog Yn bresennol
Geraint Owen Swyddog Yn bresennol
Iwan G. Evans Swyddog Yn bresennol
Nia Wyn Jeffreys Aelod Cabinet Mynychwyd