Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   ZOOM

Cyswllt:    Ffion Bryn Jones
E-bost: ffionbrynjones@gwynedd.llyw.cymru
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Peter Antony Garlick Aelod Absennol
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
Kevin Morris Jones Aelod Absennol
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Absennol
I. Dilwyn Lloyd Cadeirydd Absennol
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Jason Wayne Parry Aelod Ymddiheuriadau
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Beca Brown Aelod Mynychwyd