Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Disgwyliedig
Elin Walker Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Disgwyliedig
Gareth A Roberts Aelod Mynychwyd
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Disgwyliedig
R Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Huw Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Keith Jones Aelod Disgwyliedig
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Catrin Wager Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Sioned Mai Jones Secretary Yn bresennol