Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Manon Gwyn Jones Swyddog Disgwyliedig
Elin Angharad Williams Public Disgwyliedig
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Eirian Allport Aelod Mynychwyd
Noel Davey Aelod Mynychwyd
Cynghorydd T. Victor Jones Aelod Mynychwyd
Morgan Jones-Parry Aelod Mynychwyd
Sian Parri Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Molly Lovatt Aelod Mynychwyd
Sioned Mai Jones Secretary Yn bresennol