Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Rhithiol

Cyswllt:    Einir Rh Davies
01286 679868
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jenny Moss Cyfetholedig Disgwyliedig
Coun Robert Williams Gwestai Disgwyliedig
Ifor Hughes Cyfetholedig Disgwyliedig
Stephen Tudor Cyfetholedig Disgwyliedig
Michael Sol Owen Cyfetholedig Disgwyliedig
Wil Partington Cyfetholedig Disgwyliedig
Andrew Picken Cyfetholedig Disgwyliedig
Alwyn Roberts Cyfetholedig Disgwyliedig
David Williams Gwestai Disgwyliedig
Dr John Jones-Morris Gwestai Disgwyliedig
Cyng. Mike Parry Cyfetholedig Disgwyliedig
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Gerwyn Owen Public Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys Aelod Ymddiheuriadau