Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jason McLellan Aelod Cabinet Mynychwyd
Llinos Medi Huws Aelod Cabinet Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Mark Pritchard Aelod Cabinet Mynychwyd
Ian B. Roberts Aelod Cabinet Mynychwyd
Charlie McCoubrey Aelod Cabinet Mynychwyd
Dyfrig Siencyn Aelod Cabinet Mynychwyd
Nia Medi Williams Swyddog Disgwyliedig