Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon/ Rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jina Gwyrfai Aelod Disgwyliedig
Iwan Huws Aelod Disgwyliedig
Elin Hywel Aelod Disgwyliedig
Dawn Lynne Jones Aelod Disgwyliedig
Dewi Jones Aelod Disgwyliedig
Elwyn Jones Aelod Disgwyliedig
Gareth Tudor Jones Aelod Disgwyliedig
Gwilym Jones Aelod Disgwyliedig
Olaf Cai Larsen Aelod Disgwyliedig
Beth Lawton Aelod Disgwyliedig
Dewi Owen Aelod Disgwyliedig
Gwynfor Owen Aelod Disgwyliedig
John Pughe Roberts Aelod Disgwyliedig
Richard Glyn Roberts Aelod Disgwyliedig
Huw Rowlands Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Aelod Disgwyliedig
Rhys Tudur Aelod Disgwyliedig
Sasha Williams Aelod Disgwyliedig
Colette Owen Cyfetholedig Disgwyliedig
Manon Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Karen Vaughan Jones Cyfetholedig Disgwyliedig
Ruth Roe Cyfetholedig Disgwyliedig
Dylan Huw jones Cyfetholedig Disgwyliedig
Beca Brown Aelod Cabinet Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys Aelod Cabinet Disgwyliedig
Menna Jones Aelod Cabinet Disgwyliedig
Ioan Thomas Aelod Cabinet Disgwyliedig