Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon / Rhithiol ar Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Beca Brown Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Robert Glyn Daniels Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Dafydd Davies Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Mynychwyd
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Louise Hughes Aelod Absennol
Medwyn Hughes Is-Gadeirydd Mynychwyd
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Ymddiheuriadau
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Dawn Lynne Jones Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Cadeirydd Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Huw Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Kim Jones Aelod Ymddiheuriadau
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
June Jones Aelod Ymddiheuriadau
Menna Jones Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Mynychwyd
John Pughe Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Beca Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Gareth A Roberts Aelod Absennol
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dyfrig Siencyn Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Peter Thomas Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Einir Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Sasha Williams Aelod Mynychwyd