Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
June Jones Aelod Ymddiheuriadau
Cynghorydd Llywelyn Rhys Cyfetholedig Absennol
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Ian Roberts Cyfetholedig Absennol
Robert Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Clive Moore Cyfetholedig Absennol