Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol yn Zoom - i gael mynediad i'r cyfarfod cysylltwch â ni

Cyswllt:    Annes Sion
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jason McLellan Aelod Cabinet Disgwyliedig
Llinos Medi Huws Aelod Cabinet Disgwyliedig
Mark Pritchard Aelod Cabinet Disgwyliedig
Ian B. Roberts Aelod Cabinet Disgwyliedig
Charlie McCoubrey Aelod Cabinet Disgwyliedig
Dyfrig Siencyn Aelod Disgwyliedig