Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Hybrid - Hybrid

Cyswllt:    Lowri Haf Evans 01286 679 878
E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Huw Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Mynychwyd
Gareth A Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Iwan ap Trefor Swyddog Disgwyliedig
Glyn Llewelyn Gruffudd Swyddog Disgwyliedig
Gwenllian Mair Williams Swyddog Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Delyth Lowe Swyddog Disgwyliedig
Keira A. Sweenie Swyddog Yn bresennol
Iwan G. Evans Swyddog Yn bresennol
Rob Triggs Aelod Lleol Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Lleol Disgwyliedig