Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Mynychwyd
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Dafydd L. Edwards Swyddog Yn bresennol