Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Iwan Huws Aelod Disgwyliedig
Medwyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Elin Hywel Aelod Disgwyliedig
Ioan Thomas Aelod Disgwyliedig
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
John Pughe Roberts Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd Robin Wyn Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Disgwyliedig
Meirion Jones Swyddog Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Disgwyliedig