Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Dafydd L. Edwards Swyddog Yn bresennol
Sioned Evans Parry Public Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd