Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Hywel Eifion Jones Public Ymddiheuriadau
Mrs Sharon Warnes Public Mynychwyd
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Sioned Evans Parry Public Ymddiheuriadau
Beca Roberts Aelod Disgwyliedig
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Mr Osian Richards Public Mynychwyd
Mr Huw Trainor Public Ymddiheuriadau
Councillor Goronwy Owen Edwards Aelod Mynychwyd
Councillor Robin Wyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd