Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Mr Osian Richards Cadeirydd Disgwyliedig
Mr Huw Trainor Aelod Disgwyliedig
Sioned Evans Parry Aelod Disgwyliedig
Mrs Sharon Warnes Aelod Disgwyliedig
Hywel Eifion Jones Aelod Disgwyliedig
Meirion Jones Swyddog Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Disgwyliedig