Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Neville Evans Aelod Mynychwyd
Councillor John Ifan Jones Aelod Mynychwyd
Councillor Ken Taylor Aelod Mynychwyd
Councillor Dafydd Roberts Aelod Mynychwyd
Councillor Jeff Evans Aelod Mynychwyd
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod Mynychwyd
Councillor Robin Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Dafydd Davies Aelod Mynychwyd
June Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Rebeca Angharad Jones Swyddog Yn bresennol
Heledd Fflur Jones Swyddog Yn bresennol
Dewi Jones Swyddog Yn bresennol
Ffion Madog Evans Swyddog Disgwyliedig
Robyn Jones Public Disgwyliedig