Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Neville Evans Aelod Disgwyliedig
Councillor John Ifan Jones Aelod Disgwyliedig
Councillor Ken Taylor Aelod Disgwyliedig
Councillor Dafydd Roberts Aelod Disgwyliedig
Councillor Jeff Evans Aelod Disgwyliedig
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod Disgwyliedig
Dafydd Davies Aelod Disgwyliedig
June Jones Aelod Disgwyliedig
Dafydd Meurig Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Aelod Disgwyliedig
Rhys Tudur Aelod Disgwyliedig
Anne Lloyd-Jones Aelod Disgwyliedig
Gruffydd Williams Aelod Disgwyliedig
Rebeca Angharad Jones Swyddog Disgwyliedig
Heledd Fflur Jones Swyddog Disgwyliedig
Dewi Jones Swyddog Disgwyliedig
Robyn Jones Swyddog Disgwyliedig