Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Neville Evans Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John Ifan Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Ken Taylor Aelod Absennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod Absennol
Councillor Jeff Evans Aelod Absennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Davies Aelod Ymddiheuriadau
June Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Rebeca Angharad Jones Swyddog Yn bresennol
Heledd Fflur Jones Swyddog Absennol
Dewi Jones Swyddog Yn bresennol
Robyn Jones Swyddog Yn bresennol