Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Gwenan Mai Roberts Swyddog Yn bresennol
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Ymddiheuriadau
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd