Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Angela Russell Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Richard Glyn Roberts Aelod Disgwyliedig
Rob Triggs Aelod Disgwyliedig
R Medwyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Huw Rowlands Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Aelod Disgwyliedig
Hywel Eifion Jones Aelod Lleyg Disgwyliedig
Mrs Clare Hitchcock Aelod Lleyg Disgwyliedig
Mr Elwyn Rhys Parry Aelod Lleyg Disgwyliedig
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Disgwyliedig
Sian Pugh Swyddog Disgwyliedig
Caren Rees Jones Swyddog Disgwyliedig
Heledd Thomas Swyddog Disgwyliedig
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Disgwyliedig