Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH / Zoom

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Jones Aelod Disgwyliedig
Bethan Adams Secretary Yn bresennol
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Public Mynychwyd
Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Sioned Mai Jones Secretary Yn bresennol
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Mynychwyd
John Pughe Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Ymddiheuriadau
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Einir Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Sasha Williams Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd