Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Yn Rhithiol Drwy Zoom

Cyswllt:    Einir Rh Davies
01286 679868
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Menna Baines Cadeirydd Ymddiheuriadau
Meryl Roberts Is-Gadeirydd yn y Gadair Mynychwyd
Beca Brown Aelod Cabinet Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Independent Aelod Disgwyliedig
Gwawr Maelor Williams Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Eirian Bradley Roberts Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Eurfryn Davies Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Naomi Wood Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Patrycja Bielak Smith Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Rev. Nick Sissons Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Bethan Davies Jones Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Nathan Abrams Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Dr Sibani Roy Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Mr Mohamed Arabi Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Edward Parri-Jones Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Miriam A. Amlyn Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Heledd Jones Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Vacant Seat - UCAC Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Vacant Seat - SHA Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Vacant Seat - ASCL Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Vacant Seat - NAHT Cynrychiolydd Llywodraethwr Ysgol Disgwyliedig
Einir Rhian Davies Secretary Disgwyliedig
Garem Jackson Swyddog Disgwyliedig
Buddug Mair Hughes Swyddog Disgwyliedig
Sion Huws Secretary Disgwyliedig