Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Ymddiheuriadau
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Hywel Eifion Jones Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Clare Hitchcock Aelod Lleyg Mynychwyd
Mr Elwyn Rhys Parry Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd