Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Ymddiheuriadau
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Gwawr Eilian Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Nicola Humphries Cyfetholedig Disgwyliedig
David Allen Owen Cyfetholedig Disgwyliedig
Simon Ellis Cyfetholedig Disgwyliedig
Matthew Cooling Cyfetholedig Disgwyliedig
Louise Jones Cyfetholedig Disgwyliedig
Annes Sion Swyddog Disgwyliedig
Einir Rhian Davies Secretary Disgwyliedig
Sioned Mai Jones Swyddog Disgwyliedig
Bethan Mair Evans Public Disgwyliedig