Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Ymddiheuriadau
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Plaid Cymru Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Ymddiheuriadau
Hywel Eifion Jones Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Clare Hitchcock Aelod Lleyg Mynychwyd
Mr Elwyn Rhys Parry Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Vacant Seat Lay Member Aelod Lleyg Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Sian Pugh Swyddog Disgwyliedig
Caren Rees Jones Swyddog Disgwyliedig
Heledd Thomas Swyddog Disgwyliedig
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Dewi Wyn Jones Swyddog Yn bresennol
Ian Jones Swyddog Yn bresennol