Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon

Cyswllt:    Rhodri Jones
01286 679326
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Rhodri Jones Swyddog Yn bresennol
Robert Glyn Daniels Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Kim Jones Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Beca Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Peter Thomas Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Ymddiheuriadau
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd