Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Aml-Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

Cyswllt:    Annes Siôn
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig Siencyn Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Ymddiheuriadau
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Beca Brown Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Menna Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Gibbard Swyddog Disgwyliedig
Dewi Morgan Swyddog Disgwyliedig