Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Daniel Arthur Cartwright Public Yn bresennol
Coun Robert Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Louise Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Matthew Harris Cyfetholedig Disgwyliedig
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Coucillor Brian Woolley Cyfetholedig Disgwyliedig
Dr John Smith Cyfetholedig Disgwyliedig
Wendy Ponsford Cyfetholedig Ymddiheuriadau
John Johnson Cyfetholedig Disgwyliedig
Mark James Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Martin Parouty Cyfetholedig Disgwyliedig
Peter Appleton Cyfetholedig Mynychwyd
Ian Sadler Cyfetholedig Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Sioned Mai Jones Swyddog Yn bresennol
Nia Wyn Jeffreys ex-Officio Ymddiheuriadau
Stephen Tudor Gwestai Disgwyliedig