Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Hybrid - Hybrid

Cyswllt:    Rhodri Jones
01286 679256
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Rhodri Jones Swyddog Yn bresennol
Elwyn Jones Aelod Disgwyliedig
Robert Glyn Daniels Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Edwards Aelod Ymddiheuriadau
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Kim Jones Aelod Ymddiheuriadau
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Beca Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Peter Thomas Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd