Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Bedwyr Gwilym Public Disgwyliedig
Eluned Morgan MS Public Disgwyliedig
Cefin Campbell MS Public Disgwyliedig
Jane Dodds MS Public Disgwyliedig
Mabon ap Gwynfor Public Ymddiheuriadau
Rhun Bleddyn Public Disgwyliedig
Vacant Seat - Cambrian Public Disgwyliedig
Gail Jones Cyfetholedig Yn bresennol
Councillor J M Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Liz Saville Roberts Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Claire Britton Cyfetholedig Disgwyliedig
Cynghorydd Trevor Roberts Cyfetholedig Mynychwyd
David Crunkhorn Cyfetholedig Disgwyliedig
Sara Crombie Cyfetholedig Yn bresennol
Joyce Watson MS Cyfetholedig Disgwyliedig
Stuart Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Roger Goodhew Cyfetholedig Disgwyliedig
Inspector. Karl Anderson Cyfetholedig Disgwyliedig
Delwyn Evans Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Alun Wyn Evans Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Trefor Jones Cyfetholedig Disgwyliedig
Claire Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Chris Wilson Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Ann Elias Cyfetholedig Mynychwyd
Rhian Wyn Williams Swyddog Disgwyliedig
Aled Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Evans Hugh Cyfetholedig Disgwyliedig
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Elin Hywel Aelod Ymddiheuriadau
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Cabinet Ymddiheuriadau
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Cyfetholedig Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Plaid Cymru Public Disgwyliedig
David Thorp Aelod Ymddiheuriadau
Lowri Haf Evans Secretary Yn bresennol